Reklamace

Reklamace zboží

Na zboží zakoupené spotřebiteli je poskytována záruční doba 24 měsíců. Pro nespotřebitele není záruka poskytována.

Jestliže se objeví vada zboží v záruční době, zašlete zboží na naši adresu: Radek Bezdíčka, Ivana Olbrachta 20, 466 04 Jablonec nad Nisou. Do zásilky vložte fakturu ( nebo její kopii ) prokazující zakoupení v našem internetovém obchodě Yoganet.cz. Na doklad uveďte popis vad. Zboží zasílejte pojištěné.

Vaše reklamace bude posouzena a vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (převzetí reklamovaného zboží prodejcem).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku.