Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Radek Bezdíčka, IČ 17112737, se sídlem v Jablonci nad Nisou. (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Ivana Olbrachta 20, 466 04 Jablonec nad Nisou email: info@yoganet.cz telefon: 606734022

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, případně ze své vlastní činnosti.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, tedy údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné

vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít.

3. U registrovaných uživatelů správce zpracovává přihlašovací a kontaktní údaje pro snadnější provedení objednávky, informování o stavu objednávky, historii objednávek, evidenci dokladů, slev na nákupy a hodnocení produktů. Registrace je dobrovolná a není podmínkou pro uskutečnění nákupu.

4. Údaje správce zpracovává i pro účely komunikace a vyřizování dotazů nebo jakýchkoli podnětů nebo reklamací.

5. Funkce sledování ceny umožňuje sledovat dostupnost a cenu zboží, informace jsou zasílány na zadaný email.

6. Pro účely hodnocení je využívána služba společnosti Heureka Shopping s.r.o. prostřednictvím dotazníku zasílaného na Vámi uvedenou emailovou adresu. Odmítnout zaslání dotazníku můžete přímo při nákupu produktu v kroku 3 (Informace o Vás) nebo v každé zaslané emailové zprávě s dotazníkem.

7. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a pro plnění svých právních povinností, zejm. v oblasti účetnictví a daní (zpravidla po dobu trvání promlčecí lhůty v délce 10 let od ukončení smluvního vztahu, případně déle pokud to vyžadují právní předpisy).

2. Po uplynutí doby pro uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

* podílející se na dodání zboží (Česká pošta, s.p., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna),

* realizaci plateb na základě smlouvy,

* zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (účetní, webhosting Banan.cz společnosti e-BAAN Net s.r.o.),

* zajišťující marketingové služby (Heureka Shopping s.r.o.).

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

* právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

* právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

* právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

* právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

* právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

2. Je-li ke zpracování nezbytný váš souhlas, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že byly Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, uzamykatelné úložné prostory.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě, že by došlo k zásadní změně v podmínkách zpracování osobních údajů, zašle správce novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.